bij Ollie

Filosofie

Bij Ollie is opgericht begin 2014 in Leusden, met als doel specifieke hulp te bieden aan kinderen van 0 tot en met 18 jaar met vragen omtrent bewegen met pijn en beperking, sportblessures, medische aandoeningen, motorische ontwikkelingsproblemen, het leren van vaardigheden en handigheid en bij Ollie geeft inzicht in de informatieverwerking van zintuigelijke prikkels.


Consult-diagnostiek-advies-begeleiding kinderfysiotherapie

Eén van de doelen van bij Ollie is om een laagdrempelig consult aan kinderen aan te bieden op het gebied van de kinderfysiotherapie. Dit om kinderen doelgericht te kunnen adviseren in wat de beste aanpak voor hun probleem is en om onnodige behandeltrajecten te vermijden. Korte lijnen en een goede samenwerking met de andere zorgverleners op dit gebied vind ik héél belangrijk. Ik hoop zo kinderen op de goede weg te helpen.


Praktische vaardigheidstraining

Een ander doel is kinderen te begeleiden die moeite hebben met het zich eigen maken van vaardigheden uit het dagelijkse leven, zowel op school, in de sport als thuis.
“Ik wil dat mijn kind zich later goed kan redden in de maatschappij”
Kinderen die moeite hebben met hun motoriek (het bewegen) en de sensoriek (het voelen), krijgen vaak problemen met de motivatie, in het zelfbeeld en het zelfvertrouwen.
Sociale interactie met leeftijdsgenootjes en het mee kunnen komen op school blijven dan achter. Met een klein beetje hulp op het juiste moment in de ontwikkeling van het kind kun je het kind, binnen de eigen mogelijkheden, zover brengen dat het met plezier en vol zelfvertrouwen kan deelnemen aan school-, sport- en thuisactiviteiten, passend bij de leeftijd.
Ik werk hierbij nauw samen met ouders, school en andere betrokkenen.
Een sterke, stabiele basis creëren voor in het toekomstig leven van onze kinderen, dat willen we toch allemaal ?. Vaardigheid of handigheid is een belangrijk onderdeel hierin.


Sensorische Informatieverwerking

En als laatste breng ik kinderen met prikkelverwerkingsproblemen, zich uitend in leer- en gedragsproblematiek , ook wel Sensorische Informatieverwerkingsproblematiek genoemd, in kaart en begeleid ik de kinderen en hun ouders in de alledaagse situaties waarin deze problematiek aan de orde is.