Leerkrachtoverleg

bij Ollie werkt  nauw samen met alle betrokkenen rondom het kind. Alleen dan kan men het kind optimaal begeleiden en ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling.
Leerkrachten hebben een belangrijke signaleringsfunctie. Zij zien de kinderen tussen leeftijdsgenootjes en zien daardoor duidelijk de verschillen in functioneren. Aarzel niet om contact met mij op te nemen indien u vragen hebt omtrent de ontwikkeling of het gedrag van een kind. Ik kom graag een keer vrijblijvend in de klas observeren of ik voor dit kind iets kan betekenen.

Bij nader onderzoek wordt middels speciale schoolvragenlijsten in kaart gebracht:
Wat valt op school op ?
Hoe werkt school en wat vindt school belangrijk ?
Wat kan school doen aan het probleem en wat de ouders/kind ?
Waar loopt de leerkracht tegen aan ?
Bij het schrijven wordt ook gekeken naar de schrijfmethode, het schrijfmateriaal en de schrijfhouding op school. Bij gym wordt geanalyseerd waar en waarom er problemen zijn en wat er aan gedaan kan worden. Bij de prikkelgevoelige kinderen wordt gekeken naar de aanwezige prikkels in de groep en hoe dit eventueel aangepast kan worden aan het kind.
TIP  Voor leerkrachten die geďnteresseerd zijn in het onderwerp prikkelgevoelige kinderen, raad ik het boek ‘Prikkels in de groep !’ aan. ISBN 978-90-441-2939-7