Prikkelgevoelige kinderen

Zintuigelijke prikkelverwerking en informatieverwerking
Kinderen die prikkelgevoelig of ongevoelig zijn op het gebied van aanraking, beweging, evenwicht, licht, geluid, smaak, reuk, kunnen problemen krijgen met hun gedrag, zelfvertrouwen en schoolvaardigheden.

Herkent u uw kind in één van deze zinnen ?
Mijn kind heeft een hekel aan bepaalde kleding, haren wassen en nagels knippen !
Schommelen durft mijn kind niet !
Trampoline springen kan zij/hij niet !
Mijn kind kan niet stilzitten aan tafel !
Mijn kind raakt alles aan en stopt alles in de mond !
Mijn kind is heel snel afgeleid en heeft moeite om gefocust te blijven !
Mijn kind functioneert niet goed op school en in de klas !
Mijn kind reageert emotioneel in bepaalde omgevingen of heeft moeite met veranderingen !

En heeft uw kind daarnaast problemen in de concentratie, het gedrag, het zelfvertrouwen of in de schoolvaardigheden ?
dan bent u bij mij aan het goede adres.
Met de Sensory Profile test, een vragenlijst, waarbij alle zintuigen getest worden op prikkelverwerking en informatieverwerking, kan ik een zgn. sensorisch profiel van uw kind maken. Wat voor type kind is uw kind, welke informatie wordt niet soepel verwerkt, welke juist wel en wat heeft invloed op het dagelijks functioneren van het kind ?
Aan de hand van het sensorische profiel van uw kind krijgen uw kind en u  adviezen en handreikingen hoe om te gaan met situaties en met elkaar. Doel is het vergroten van de taakgerichtheid, het gedrag normaliseren, het zelfvertrouwen laten toenemen en het verbeteren van de school- en motorische vaardigheden.

Voor meer informatie en de brochure sensorische informatieverw
erking verwijs ik u naar de site van de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking (NSSI), waar ik lid van ben. www.nssi.nl.