Praktische vaardigheidstrainingenvaardigheidstraining

Bij Ollie is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen met fijnmotorische problemen en/of grofmotorische problemen op school en thuis
(specifiek het schrijven en de gymles).
Onder fijnmotorische vaardigheden training vallen het knippen-schrijven-knutselen-tekenen-veters strikken-bestek hanteren.
Onder grofmotorische vaardigheden training vallen het fietsen-skeeleren-steppen-rennen-gooien-sport-zwemmen-gym-buitenspelen.


Fijnmotorische vaardigheden

Fijnmotorische vaardigheid trainen is nodig om handiger te worden in algemeen dagelijkse activiteiten, die vaak bestaan uit kleine bewegingen, bijvoorbeeld het dichtmaken van knopen en ritsen, veters strikken, een sleutel kunnen omdraaien, kunnen eten met mes en vork etc. Zo leer je jezelf te redden in allerlei omstandigheden. Zelfredzaamheid in de toekomst, zelfvertrouwen en plezier dat is het doel van handig zijn.


Grofmotorische vaardigheden

Hebt uw vragen zoals:
Mijn kind beweegt zo stijf en houterig !
Is mijn kind on
handig ?
Bij het gymen doet mijn kind niet met alles mee of iemand moet helpen !
Bij het buitenspelen valt mijn kind vaak of struikelt veel !
Ik ben altijd de tikker !
De zwemles schiet niet echt op !
Ik kan niet fietsen !
Welke sport past het beste bij mij ?
Gooien van een bal lukt niet goed !

dan bent u bij mij aan het goede adres.

Een voorbeeld: Ik kan niet fietsen !
Een kind dat niet kan fietsen, kan op een bepaald moment niet meedoen met sociale activiteiten. Het fietsen naar de sportclub samen met leeftijdsgenootjes of afspreken na school of op de fiets naar het schoolkamp. Dit is slecht voor het zelfbeeld, het zelfvertrouwen en leidt tot sociaal isolement.


Schrijftraining bij Ollie

Schrijven is een fijnmotorische vaardigheid. Schrijven is belangrijk, omdat het het lezen, spellen en rekenen ondersteunt en het geheugen traint. Het stimuleert creativiteit en geeft het kind structuur en een betere planning.
Veel kinderen hebben moeite met het vloeiend aan elkaar schrijven en het schrijftempo. Veelvoorkomende signalen van ouders en school zijn: het kind schrijft niet leesbaar of slordig, het drukt zo hard op het potlood, het wisselt van schrijfhand, welke schrijfmethode is het meest geschikt en wanneer moeten we overgaan op typen ?.
Schrijven is, naast lezen en rekenen, een basisvaardigheid voor het leven. Het traint de concentratie en ontwikkelt cognitieve functies. Het een vorm van communicatie.

Een ander probleem van deze tijd is dat het (technisch) schrijven bijna niet meer wordt getoetst op de scholen. Het kost de leerkracht teveel tijd en er is geen duidelijke link met de gewenste aanpak.

Van goed leren schrijven heb je een leven lang plezier

De Remedial Teacher is inmiddels overbelast met lees-reken-spellingsproblematiek (citaat uit Schrijven in school, schrijfbeoordelingsinstrumenten en oefenstof in het basisonderwijs van Alger van Hagen, orthopedagoog en gespecialiseerd in schrijfonderwijs).

schrijf1      schrijf2     schrijf2
 
Schrijfvoorbeeld jongen, 9 jaar, groep 5Werkwijze praktische vaardigheidstraini
ng

V
ia een uitgebreide intake  middels vragenlijsten en een gesprek en met behulp van verschillende motorische testen wordt gekeken wat het probleem is en wat de beste manier is om dit probleem aan te pakken.
Bij het schrijven bijvoorbeeld wordt gekeken of de  kinderen de lesstof beheersen, hoe de schrijfprestaties zich verhouden t.o.v. leeftijdsgenootjes en wat de oorzaak is van de stagnatie in het schrijven.
Bij het schrijven wordt tevens onderscheid gemaakt tussen kinderen die alleen extra oefening nodig hebben om hun handschrift te verbeteren en degene waarbij het zwak presteren bij het schrijven onderdeel is van een groter geheel.
Vaak bestaat de schrijftraining uit meerdere behandelingen en daarnaast zal het kind zelf thuis ook kort moeten oefenen. De schrijflessen sluiten altijd aan bij het geleerde op school en worden individueel gegeven.
Bij de bovenbouw en in het voortgezet onderwijs ligt het accent op het verbeteren van de leesbaarheid van het schrift door het eigen werkproduct kritisch te leren beoordelen en door mij te laten begeleiden.
Bij de grofmotorische vaardigheden wordt in de vaardigheid geoefend.